Wintersport Tips Die Je Moet Weten!

Hee peepz, leuk dat je op deze blogpost klikt, waarschijnlijk omdat jij binnenkort op wintersport gaat en (desperate) tips nodig hebt! In deze blogpost vertel ik jou mijn beste Wintersport Tips! Lees je gezellig mee?

Wintersport, 1 van de leukste vakanties die ik ken. De gezelligheid, de sneeuw, de apres-ski 🙂 en het heerlijke vrije gevoel op de bergen! I love it! Ik maak daarom altijd verschrikkelijk veel foto’s voor het lekkere lange nagenieten. Nou, genoeg over mijn ervaring: op naar de tips! 

Deze Wintersport Tips komen helemaal uit mijn eigen ervaring!

Tip 1:

Smeer je AUB goed in! Je gezicht natuurlijk, want je verbrand super snel. Vooral als je alleen een zonnebril draagt met het lekkere weer. In de meeste dag cremes zit nu al SPF, maar een extra zonnebrand laagje kan nooit kwaad. 

Wintersport Tips

Tip 2:

We hadden het net al over een zonnebril. Dat kan ik je zeker aanraden. Als het lekker weer is kan je lekker je zonnebril op en genieten van de omgeving. Met een skibril mis ik dat af en toe… Geen idee waarom, maar wil gewoon graag genieten van de bergen en met een skibril gaat dat wat lastiger… Dus een zonnebril (die donker genoeg is!!!) is zeker een aanrader.

Wintersport Tips

Tip 3: 

Om in de trent van verzorging te blijven: Lipbalsem. Je lippen (die van mij in ieder geval) scheuren sneller door de kou. Een goede libello of purol beschermen je lippen goed tegen het uitdrogen en de kou. 

Tip 4:

Een ski bivakmuts is zooooo handig! 9 van de 10 keer is het koud boven op de berg (duh) en is een bivakmuts super fijn! Houd je oren en kin lekker warm. Je kan hem ook helemaal door trekken over je neus, maar net over je kin hoe ik doe is ook super fijn.

Tip in een tip: neem geen fleece stof, dat word weer te warm! Een dunnetje is prima, tenzij je naar ijsland gaat 🙂 

Tip 5:

Op zoek naar een ski jas? Ga opzoek naar een jas dat een rist in de mouwen heeft. Dat is handig, want daar kan je je skipas indoen en makkelijker laten scannen bij de poortjes! 

Tip 6: 

Een van de leukste Wintersport Tips is Slopes! Slopes is een te gekke app die je pistes, afstanden, snelheid, meters, afdalingen en gegevens van jou en je mede skivrienden bijhoud! Ik ben 91,6 km per uur geweest dankzij het bijhouden van Slopes! Te downloaden in app store en playstore!

Tip 7:

Kleed je niet “te” warm. Een fleece t-shirt lange mouw,

een vest en dan je jas is voldoende!!! Je beweegt natuurlijk veel, dus word je automatisch ook warmer. Dus super veel kleding is niet nodig! 

Tip 8:

Doe voor je gaat skien een muts op of neem er 1 mee. Ik vind het verschrikkelijk koud na een hele dag een helm op te hebben gehad, en daarna zonder iets op me hoofd rond te lopen. Ik neem dus een muts mee en stop die in een tas in onze locker en zet het na het skiën weer op! Geloof me, een super tip.

Tip 9:

Neem kauwgom mee! De meeste mensen hebben last van hun oren in liftjes of gondels vanwege de snelle luchtdruk. Ik altijd, dus ik heb altijd een pakje kauwgom of snoepjes in me jaszak zitten.

Tip 10:

Heb handschoenen met koortjes eraan voor om je polsen. Zo kan je nooit je handschoen verliezen, als je bijvoorbeeld in de skilift zit en je even je insta wilt checken… Ik heb namelijk genoeg handschoenen zien liggen op de bergen, waar je nooit meer bijkomt…

Zo dit waren mijn Wintersport Tips, van de afgelopen jaren. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad! Veel plezier als je nog op Wintersport gaat 😉

X Anne

                                -ENGLISH-

Hey peepz, nice that you click on this blog post, probably because you will soon go on winter sports and need (desperate) tips! I’m going to tell you that now! Are you reading along?

Winter sports, one of the best vacations I know. The fun, the snow, the apres-ski 🙂 and the wonderful free feeling on the mountains! I love it! That is why I always take an awful lot of photos for the nice long enjoyment. Well, enough about my experience: on to the tips!

Tip 1:

Apply your grease well! Your face of course, because you burn super fast. Especially if you only wear sunglasses with nice weather. Most day cremes already contain SPF, but an extra sunscreen layer can never hurt.

Tip 2:

We were just talking about sunglasses. I can certainly recommend that. If the weather is nice you can put on your sunglasses and enjoy the surroundings. With ski goggles, I sometimes miss that … No idea why, but just want to enjoy the mountains and with ski goggles that is a bit trickier … So sunglasses (which is dark enough !!!) is a recommended.

Tip 3:

To stay in the trend of care: Lip balm. Your lips (mine at least) tear through the cold faster. A good libello or purol protects your lips well against drying out and the cold.

Tip 4:

A ski balaclava is sooooo handy! 9 out of 10 times it is cold on top of the mountain (duh) and a balaclava is super nice! Keep your ears and chin nice and warm. You can also pull it over your nose, but just over your chin how I do is also super nice.

Tip in a tip: do not take fleece fabric, it will get too hot again! A thin is fine unless you go to Iceland 🙂

Tip 5:

Looking for a ski jacket? Look for a jacket that has a blast in its sleeves. That is handy because you can put your ski pass in there and have it scanned more easily at the gates!

Tip 6:

Slopes! Slopes is an awesome app that keeps track of your slopes, distances, speed, meters, descents, and data of your fellow ski friends! I have been 91.6 km per hour thanks to the tracking of Slopes! Downloadable in the app store and play store!

Tip 7:

Do not dress “too” warm. A fleece long sleeve t-shirt,

a vest and then your jacket is sufficient !!! You naturally move a lot, so you automatically get warmer. So super much clothing is not necessary!

Tip 8:

Put on a hat or take one with you before skiing. I find it cold after wearing a helmet for a whole day, and then walking around on my head without anything. So I take a hat with me and put it in a bag in our locker and put it back on after skiing! Trust me, a super tip.

Tip 9:

Take chewing gum with you! Most people suffer from their ears in lifts or gondolas because of the fast air pressure. Me always, so I always have a pack of chewing gum or sweets in my jacket pocket.

Tip 10:

Wear gloves with chords on your wrists. So you can never lose your glove, for example, if you are in the ski lift and you just want to check your insta … I have seen enough gloves lying in the mountains, where you will never regain …

So these were my tips, from the past few years. I hope it helped you! Have fun if you still go on winter sports;)

X Anne

The photos can you see above!