Wat te doen als je op Texel bent? 5 Tips #3

Hee peepz, het is weer een tijdje geleden dat de laatste blogpost online is gekomen. Lees je gezellig mee in deze blogpost over 5 dingen die je kan doen als je op Texel bent? Kom maar op met die Texel tips!

Texel Tips

In die 3 weekjes niet posten heb ik besloten om iets online te zetten wanneer ik een onderwerp/idee heb waar ik 100% achter sta en happy mee ben. Omdat ik natuurlijk als streven had om elke week een nieuwe blogpost online te zetten, kwamen er vaak blogposts wat ik wel oké vond, maar niet echt juist had geschreven, ingedeeld, snel had afgemaakt, strategisch gemaakt of vanuit me hart waren. Door die “negatieve gedachten” was ik vaak inspiratie loos of had ik er geen “zin” in. Nu wil ik dat veranderen en schrijven waar ik dus 100% achter sta. Dus de ene maand kunnen het er 4 blogposts zijn en de andere maand 2. Nu genoeg over struggles, op naar de blogposts wat jullie graag willen lezen!

Afgelopen voorjaarsvakantie ben ik onverwachts naar Texel geweest. Puur om tot rust te komen met het gezin en omdat de meeste van ons er nog niet geweest waren. Texel is super leuk en heel rustgevend kan ik je vertellen. Geen drukke steden, wegen of verkeer, maar gewoon rust, weilanden, strand en gezellige restaurants en winkeltjes :). Dus hier moest ik een blogpost over schrijven: Texel tips.

Hier zijn 5 leuke dingen die je kan doen als je op Texel bent:

Paardrijden

DIT IS MIJN ALLERLEUKSTE TEXEL TIPS. Als paardrijd liefhebster snap je dit wel 🙂 Je kan er onwijs gaaf paardrijden. Je hoeft geen rijervaring te hebben (mag wel natuurlijk, dan kan je wat andere dingen doen zoals rengalop etc.), maar gewoon lekker een ritje maken. Er zijn een aantal maneges waar je een rit kan boeken, dus zeker even googlen.

Texel tips

Wij hebben een rit gedaan bij manege Elzenhof

Strandwandeling

Je kan heeeerlijk strand wandelen op Texel. Dat is ook waarom het 1 van mijn favo Texel tips zijn. Honden zijn welkom en de zee blijft mooi ;). Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig en het strand werkt in palen. (Bijv, Paal 1, Paal 2 enz) Bij sommige palen zitten super schattige en warme strandtentjes waar je dus lekker kan opwarmen :).

hond

Deze foto heb ik zelf genomen. Vragen? Ga naar het kopje “Fotografie” voor meer informatie!

Vuurtoren

De bekende vuurtoren, jawel! Heel gaaf om hem in het echt te zien i.p.v. op foto’s. Wij verbleven op vakantie park “De Krim” en zagen s’avonds de lichten zo over ons heen gaan. Bizar! De vuurtoren kan je bezoeken en erin. De hond moet helaas buiten blijven en je betaald een kleine entree prijs. Meer informatie: https://www.vuurtorentexel.nl/#uitzicht1

hond

Stad Den Burg

Den Burg is een gezellige en knus dorpje om gezellig een kijkje te nemen. Je kan er Texels wol vinden in sloffen, vesten, hoofdbanden, sjaals, zadelhoezen etc! Het heeft gezellige cafés en restaurantjes waar je avonds gezellig een hapje kan gaan eten. Het heeft een heerlijke chocolaterie en de gewone Hema en Action zitten er ook, wees gerust 🙂

Texel

Texel

Strandpaviljoen Faro 2

Bij deze strandtent kan je onwijs lekker lunchen. Ik had een broodje zalm wat echt goddelijk was, mijn moeder had een 12 uurtje (broodje kroket, broodje tonijn wat zelf gemaakt is :), en salade) en mijn zusje had een broodje geitenkaas wat volgens haar super lekker was. Het is daar niet duur, maar ook niet goedkoop. Het leuke is dat de tent naast de vuurtoren staat op palen :). Zeker even de kaart bekijken!

 

Zoek je nog een verblijf op Texel? Vakantie park De Krim is een leuk, gezellig en mooi park voor kinderen, volwassen en ouderen. Het heeft een binnenzwembad met glijbanen en een wildwaterbaan. Ook in de winter te doen! Eén van de glijbanen is zelfs bekroond tot leukste glijbaan van Nederland. Het park bied ook mogelijkheid voor campers, caravans en tenten. Natuurlijk heeft het park ook eigen (ruime!) 2 onder 1 kap huizen staan. Ideaal voor de hond die los in de tuin kan, want de meeste huizen zijn volledig afgezet met bosjes/hek.

Op het park zijn verder leuke activiteiten te doen zoals: lasergamen, glowgolf, eten, animatie voor de kids, het zwembad, fitness ruimte, speeltuin en kleinere activiteiten.

  • Wil je meer lezen? Scroll even naar beneden 🙂
  • Voor contact of verdere zaken kan je terecht bij “Contact”

De blogpost over een dagje hoek van Holland kan je hier lezen!

x Anne

 

-ENGLISH-

Hey peepz, it’s been a while since the last blog post came online. Do you enjoy reading this blog post about 5 things you can do when you are on Texel?

Texel tips

In those 3 weeks of not posting, I decided to put something online when I have a topic/idea that I fully support and am happy with. Because of course, I had the ambition to post a new blog post online every week, blog posts often came up that I thought were okay, but had not written, arranged, finished quickly, made strategically or were from my heart. Because of those “negative thoughts,” I was often without inspiration or did not feel like it. Now I want to change that and write what I fully support. So one month there can be 4 blog posts and the other month 2. Now enough about struggles, on to the blog posts that you would like to read!

Last spring vacation I unexpectedly went to Texel. Purely to relax with the family and because most of us had not been there yet. Texel is super fun and I can tell you very relaxing. No busy cities, roads or traffic, but just peace, meadows, beach and cozy restaurants and shops :).

Here are 5 nice things you can do when you are on Texel:

Horse riding

You can ride your horse unwise. You don’t have to have a driving experience (of course you can, you can do some other things such as run-of-the-mill, etc.), but just enjoy a ride. There are several riding schools where you can book a ride, so definitely google it.

We did a ride at the Elzenhof stables

Beach walk

You can walk on a lovely beach on Texel. Dogs are welcome and the sea remains beautiful;). There are enough parking places available and the beach works in poles. (Eg, Post 1, Post 2, etc.) Some posts have super cute and warm beach tents where you can warm up :).

I took this photo myself. Questions? Go to the “Photography” heading for more information!

 

Lighthouse

The famous lighthouse, yes! Very cool to see him in real life instead of on photos. We stayed in holiday park “De Krim” and saw the lights go over us in the evening. Bizarre! You can visit and visit the lighthouse. The dog, unfortunately, has to stay outside and you pay a small entrance fee. More information: https://www.vuurtorentexel.nl/#uitzicht1

City Den Burg

Den Burg is a cozy and cozy village to take a look. You can find Texel wool in slippers, cardigans, headbands, scarves, saddle covers, etc! It has cozy cafes and restaurants where you can enjoy a nice snack in the evening. It has a delicious chocolate shop and the regular Hema and Action are also there, don’t worry 🙂

Beach pavilion Faro 2

You can have a delicious lunch at this beach bar. I had a divine salmon sandwich, my mother had a 12-hour sandwich (croquette sandwich, tuna sandwich which was made by herself :), and salad) and my sister had a goat cheese sandwich which she thought was super tasty. It is not expensive there, but also not cheap. The nice thing is that the tent next to the lighthouse stands on stilts :). Be sure to view the map!

Are you still looking for a stay on Texel? Holiday park De Krim is a nice, cozy and beautiful park for children, adults and the elderly. It has an indoor swimming pool with slides and a wild watercourse. It can also be done in winter! One of the slides has even been awarded the most fun slide in the Netherlands. The park also offers opportunities for campers, caravans, and tents. Of course, the park also has its own (spacious!) 2 under 1 roof houses. Ideal for the dog that can go loose in the garden, because most houses are completely fenced with bushes/fence.

There are also fun activities to do at the park such as laser gaming, glow golf, food, entertainment for the kids, the swimming pool, fitness room, playground, and smaller activities.

  • Do you want to read more? Scroll down 🙂
  • For contact or further matters, you can click on “Contact”

The blogpost about a day at the beach, can you read here!

x Anne