Hoe word je een Blogger?

Hoe word je nou eigenlijk een blogger? Daar ga ik jullie vandaag meer over vertellen! Lees je gezellig mee?

In 2016 ben ik begonnen met bloggen. Toen als hobby blogger, nu bijna full time blogger. Zeker nu corona speelt, post ik 2/3 keer in de week. Natuurlijk zijn er mede collega’s die elke dag posten, maar hoevaak je ook schrijft, je kan jezelf een blogger noemen.

Wat is een blogger eigenlijk?

Een blogger is iemand die schrijft over verschillende onderwerpen door middel van haar of zijn eigen blog. Daar plaatst diegene artikelen, verhalen, recepten etc. Het is dus eigenlijk iemand die een stukje tekst plaats op het internet. 

Bij bloggen komt als voornaamste je doelgroep bij kijken. Dat is een belangrijk onderdeel als je gaat bloggen. Je moet zorgen dat jouw stukje tekst past bij de mensen die jou blog lezen. 

Hoe weet je nou wie jouw doelgroep is? 

  1. Maak een poll aan en laat mensen wat vragen beantwoorden. Hoe oud zijn ze? Waar komen ze vandaan? Wanneer lezen ze graag blogs? 
  2. Kijk bij je statistieken op Google analytics of de WordPress app. 
  3. Kijk bij de reacties of mensen je blogpost leuk vinden en speel daar op in! 

Maar hoe word je nu een blogger? 

Simpel! Wil jij een blogger worden? Wil jij teksten schrijven voor het internet op jouw eigen blog? 

Maak je eigen blog aan op bijvoorbeeld WordPress. Begin eerst gratis en ga later, als je er serieus mee verder wilt, met een domein naam aan de slag. 

Plaats regelmatig teksten waar jij over wilt schrijven en bedenk ideeën! Wees creatief en maak content! 

Ga in groepen op Facebook voor inspiratie of ga andere bloggers volgen op Instagram. Mij kan je hier volgen: @travelanlong Hier vind je BTS en leuke fotootjes! 

Blogger

 

 

Ben je helemaal klaar voor om jou blog op te zetten? Lees deze blogpost over hoe je een blog begint. 

Klaar voor de volgende stap? Lees hier over hoe je je Instagram account opzet voor jou blog + de beste tips! 

Let’s get colleagues! 

X Anne

-ENGLISH-

How do you become a blogger? I’m going to tell you more about that today! Do you enjoy reading along?

In 2016 I started blogging. Then as a hobby blogger, now almost a full-time blogger. Especially now that Corona is playing, I post 2/3 times a week. Of course, some colleagues post every day, but no matter how often you write, you can call yourself a blogger.

What exactly is a blogger?

A blogger is someone who writes on various topics through her or his blog. That is where the person posts articles, stories, recipes, etc. It is someone who places a piece of text on the internet.

The main focus of your blog is blogging. That is an important part of blogging. You have to make sure that your piece of text suits the people who read your blog.

How do you know who your target audience is?

  1. Create a poll and let people answer some questions. How old are they? Where do they come from? When do they like to read blogs?
  2. Check your statistics on Google analytics or the WordPress app.
  3. Check the comments to see if people like your blog post and respond to that!

But how do you become a blogger now?

Easy! Do you want to become a blogger? Do you want to write texts for the internet on your blog?

Create your blog on for example WordPress. Start for free first and later, if you seriously want to continue with it, get started with a domain name.

Regularly post texts you want to write about and come up with ideas! Be creative and create content!

Go in groups on Facebook for inspiration or follow other bloggers on Instagram. You can follow me here: @travelanlong. Here you will find BTS and nice pictures!

Blogger

Are you ready to set up your blog? Read this blog post on how to start a blog.

Ready for the next step? Read here about how to set up your Instagram account for your blog + the best tips!

Let’s get colleagues!

X Anne