De beste snack voor je hond: toshi omega 3

Ik werd gevraagd door Toshi om hun nieuwste Omega-3 tussendoortje te proberen. Dat wilde ik wel en Saar vind een extra koekje zeker niet erg! Lees je gezellig mee?

Toshi heeft hun nieuwste Omega-3 koekjes gelanceerd en ik mocht samen met Saar de koekjes testen. Lees snel verder over de koekjes, want ik ben fan!

Waarom Omega- 3?

Welke redenen zijn er om je hond Omega-3 te geven?

Omega-3 zorgt voor het verbeteren van de vacht, hersenen, ogen, hersenontwikkeling, darmen, hart en bloedvaten en ga zo maar door. Een belangrijke toegevoegde stof die onmisbaar is voor je hond. De koekjes zijn 100% natuurlijk en vol multi-vitamines. Aangeraden word om 2-3 koekjes per dag te geven om de werking van de genoemde dingen hierboven te waarborgen. Het leukste is dat er een mint smaakje aan zit waardoor je hond lekker gaat ruiken. Jij een lekker luchtje en je hond een lekker koekje! Hoe mooi is dat?

In de Omega-3 zit visolie. Dat zorgt dat de balans tussen Omega-3 en Omega-6 goed blijft. Balans? Ja, in honden hun droogvoer zit veel Omega-6. Teveel aan Omega-6 zorgt ervoor dat Omega-3 vetzuren zich niet goed kunnen omzetten in EPA en DHA. Dat wil je dus niet hebben. Dit tussendoortje is dus een goede uitkomst! In een zakje zitten 90 koekjes dus je kan er een goede maand mee doen!

Actie!

Voor 1 zakje betaal je €19,95

Maar als je er 2 koopt krijg je er 1 Gratis! Voordelig! 🙂

Ben je nou net zo enthousiast als ik geworden? Dan hebben ze een lanceringsactie! Namelijk 3 kopen en je krijgt er 2 GRATIS. 40% korting dus! Ik zeg doen. Waarom? Lees even door.

En alleen vandaag hebben ze een voordelige actie! GRATIS verzending vanaf 2 zakjes!

Waarom nou Toshi?

Saar had de grote eer om de koekjes te testen. Ze vond het gelijk al heel interessant toen ik het zakje liet zien. Ze ging netjes zitten en ze mocht er één proberen. Nou dat smaakte goed. Ik heb die dag 3 gegeven (over de dag verspreid) en ze rook super lekker uit der mondje. Ik vind de koekjes zelf ook lekker ruiken en ze zijn een goed formaat wat je mee kan nemen als je bijvoorbeeld weg gaat. Ideaal dus en nog eens goed voor je hond. Saar vind ze dus echt lekker en eet ze snel weg, hihi :).

Waarom ben ik enthousiast?

Een paar punten vind ik erg belangrijk met honden koekjes. Zoals, goed qua formaat. Je hond moet ze redelijk snel weg kunnen eten en niet dat die er 2 minuten mee bezig is. Ze moeten natuurlijk en/of een toegevoegde waarde hebben. Toshi bied beide dat. En ze moeten betaalbaar zijn. Ik vind €19,95 voor ruim een maand tussendoortjes, wat je hond verbeterd, zeker het geld waard en ik denk dat Saar daar ook over denkt! Iedereen thuis is er tevreden over.

Toshi Omega-3 tussendoortje kopen? Dat kan hier! Heb je nou na het lezen van deze review ze gekocht om zet uit te testen? Laat mij dat weten via een DM! Zou ik super leuk vinden om te horen.

Lezen: 10x Tips voor als je een puppy krijgt of hebt!

X Anne

ENGLISH

I was asked by Toshi to try their latest Omega-3 snack. I wanted to and Saar doesn’t mind an extra cookie! Do you enjoy reading along?

Toshi launched their latest Omega-3 biscuits and I got to test the biscuits together with Saar. Read on about the cookies, because I’m a fan!

Omega-3 improves the coat, brain, eyes, brain development, intestines, heart and blood vessels, and so on. An important added material that is indispensable for your dog. The cookies are 100% natural and full of multi-vitamins. It is recommended to give 2-3 cookies per day to ensure the operation of the above-mentioned things. The best thing is that it has a mint flavor that makes your dog smell good. You get a nice smell from your dog and your dog a nice cookie! How beautiful is that? The Omega-3 contains fish oil. This ensures that the balance between Omega-3 and Omega-6 remains good. Balance? Yes, their dry food contains a lot of Omega-6. Too much Omega-6 prevents Omega-3 fatty acids from converting well into EPA and DHA. So you don’t want that. This snack is therefore a good outcome! There are 90 cookies in a bag so you can spend a good month with it!

Action

You pay € 19.95 for 1 bag. But if you buy 2 you get 1 Free! Economical! 🙂

Are you just as enthusiastic as I am? Then they have a launch promotion! Namely, buy 3 and you get 2 FREE. So a 40% discount! I say go for it. Why? Read on. And only today they have an advantageous promotion! FREE shipping from 2 bags!

Why Toshi?

Saar had the great honor of testing the cookies. She immediately found it very interesting when I showed the bag. She sat down nicely and she was allowed to try one. Well, that tasted good. I gave 3 that day (spread over the day) and she smelled super nice from the mouth. I also like the biscuits themselves and they are a good size that you can take with you when you leave for example. Ideal and good for your dog. Saar likes them and eats them quickly, hihi :).

Why am I so happy about it?

A few points I find very important with dog biscuits. Like, good in size. Your dog should be able to eat them fairly quickly and not that it takes 2 minutes to eat. They must of course and / or have added value. Toshi offers both that. And they must be affordable. I find € 19.95 for over a month of snacks, which improves your dog, definitely worth the money and I think Saar thinks about that too! Everyone at home is satisfied with it.

Wanna buy Toshi Omega-3 cookies? Click here! Did you bought them also to review them? Please let me know! Really wanna know what you think about it and would we happy to hear it.

Read: 10x Tips when you get a puppy or have one!

X Anne